Chen Qiu Fen

吉打州人。毕业于马来西亚工艺大学工程系。两个孩子的母亲。久居日本,在东京挤火车上班。孩子小的时候,最喜欢给他们读故事;孩子长大了,没人听故事了,自己就开始写故事。

Young Adult Novel

RM 18.00 RM 20.00
RM 18.00 RM 20.00

RM 23.00 RM 26.00

Smart Kids

RM 15.50 RM 17.50
RM 13.50 RM 15.00

RM 15.50 RM 17.50
×